• Magical
  • 2022-05-23 14:48:58
  • 話題

第一次試用GROHE水龍頭~好用到老公都讚好

第一次試用GROHE水龍頭~好用到老公都讚好

Hello~今篇文主要講下家居ge衛浴設施, 係好好用ge GROHE水龍頭~

其實屋企上上下下ge衛浴設施(座廁, 水龍頭, 花灑等…)我一直都係用開TOTO ge, 貪佢平得黎又算大牌子, 雖然有時都會壞, 但用咁多年都慣左…

不過早排去朋友屋企食飯, 幫佢手煮野食時, 發現佢用果隻水龍頭好好用, 一來係水龍頭內置過濾器, 唔會係凸舊野出黎咁核突, 二來佢個水嘴可以拉出黎清洗廚盆同其他地方,好方便, 三來佢只需要禁個制, 就可以出水, 隻手污糟都可以禁得好方便!

真係超好用呀~之後行動力好快ge我, 就好快換左呢隻咁好用ge GROHE水龍頭了~

應該好多人都會聽過呢個牌子, 因為GROHE水龍頭喺全球黎講好出名ga, 佢係過百年歷史ge德國品牌, 係香港亦都好多人認識同使用.

GROHE水龍頭咁好用ge原因,係因為佢地每一個水龍頭整完之後, 都會經過「壽命測試」, 好似不斷開關水龍頭, 用冷水同熱水交替咁流出, 仲有水龍頭ge軸心測試, 最後發現, 即使水龍頭用超過20萬次, 都好似全新一樣咁~德國果然係工業大國呀!

其實GROHE水龍頭除左我開頭講ge好處, 我覺得佢地水龍頭最好ge係可以改善水質! 我老公都好中意呢一點, 猛咁話水質好左好多~因為佢係果d一朝早就會扭開水龍頭, 伸個頭過去飲水漱口ge人…以前我會好擔心個濾水器乾唔乾淨, 但換完之後就冇再擔心啦!

因為GROHE水龍頭一早通過歐盟DIN50930-6標準同美國加州無鉛法案規範, 所有龍頭ge含鉛量檢測均低於0.01毫克, 絕對符合飲用水標準!!~~

但符合飲用水標準, 唔代表好飲ga, 所以GROHE水龍頭就加上全新ge 歐洲第一大水處理設備製造商BWT內置濾水器, 即使你係邊個國家或地區使用, 就算果到ge水質好差都好, 只要經過GROHE過濾式水龍頭, 就可以產生最純淨ge飲用水!

BWT內置濾水器具有高性能過濾技術, 可以顯著改善水質, 有效去除水入面ge氯氣, 殺蟲劑, 化學物質, 農藥, 細菌等等! 仲會提示用家幾時需要更換濾芯, 帶到俾用家最好飲用ge水同安全性!

GROHE水龍頭非常好用方便,又保證到水質安全性~~任何廚房都可以安裝ga, 有興趣ge朋友都可以試試!

相似文章

最新文章